Pre firmy

V prípade záujmu, nám cez formulár zašlite kontakt na Vašu firmu a preberieme si spoločne Vaše potreby a predstavy.

Benefity jogy pre Vašich zamestnancov

V súčasnosti trávia vaši zamestnanci väčšiu časť týždňa v práci. Či už prácu vykonávajú priamo v podniku, na cestách za klientmi či z domu, ich pracovné zaradenie sa odzrkadľuje aj na ich tele a prežívaní. Skvelým benefitom, ktorý môžete svojim kolegom poskytnúť je nastavenie pracovného priestoru tak, aby im umožnilo fyziologicky správne držanie tela. Čo im umožní pracovať pohodlnejšie a tým efektívnejšie. Zároveň sa naučia jednoduché zostavy cvikov, ktoré im môžu napomôcť k uvoľneniu preťažených častí tela a predovšetkým k zníženiu únavy a rizika burnoutu.

Joga je v súčasnosti využívaná najmä ako kondičné a relaxačné cvičenie, ktoré má kompenzovať sedavý spôsob života, jednostranné zaťažovanie tela, nadmerné vystavenie stresu a podobne. Novodobá joga prešla za posledné desaťročia výrazným vývinom, kedy boli okrem iných prvkov do nej včlenené aj niektoré princípy fyzioterapie a liečebnej telesnej výchovy. Aj keď si joga naďalej ponecháva niektoré svoje „tradičné“ prvky (bandhy – uzávery, meditácia – kontemplácia, relaxácia a iné). V  jogovej terapii častokrát využívam práve prvky z fyzioterapie akými sú dýchanie a strečing. Navyše, súčasná moderná veda potvrdzuje pozitívny vplyv jogových techník na celkové prežívanie.

Prečo dychové cvičenia?

Dychové cvičenia v kurzoch vykonávame hlavne za účelom zvýšenia kapacity pľúc, zachovania elastických vlastností pľúc, ale tiež sa dych využíva k zlepšeniu postúry. Kladie dôraz na harmonické zapojenie celého pľúcneho tkaniva, pretože často je časť pľúc hypoventilovaná a naopak iná je hyperventilovaná.

Prečo strečing?

Statický strečing začína nájdením bariéry vo svale, teda pocitu ľahkého nepohodlia, v tejto polohe sa odporúča zostať 15-30 sekúnd. Pre chronických pacientov sa odporúča výdrž predĺžiť až na 60 sekúnd. Dynamický strečing si vyžaduje väčšia fyzická aktivita. Ideálne prepája súčinnosť centrálneho riadenia a výkonných svalov. Kladie silný dôraz na vnímanie tela. Ide o jednu z najlepších ciest k náprave akéhokoľvek problému. Pokiaľ totiž dokážeme chápať rozpory medzi jednotlivými časťami tela, sme potom schopní sami nájsť kvalitnú nápravu. A práve tu je veľký rozdiel medzi jogou a bežnými cvičeniami. Pri joge je potreba plného sústredenia na svoje možnosti a hranice, ktoré nám telo vytvára. Každý s ohľadom na svoju úroveň vykonáva jednotlivé cviky len po hranicu, do ktorej je pohyb úplne pohodlný. Často sa v joge využíva kontakt miesta, kde cítime väčšie napätie. Nejedná sa o nič zložité, je to prostý kontakt fascie užívaný i vo fyzioterapii, ktorý pomôže lepšie precítiť dané miesto. Do jogovej praxe sa zároveň dostáva aj používanie valcov (rollerov), loptičiek, bolstrov, kvádrov a iných pomôcok uľahčujúcich pasívne naťahovanie, tzv. redresívne polohovanie.

Benefity jogových cvičení sa dajú pocítiť aj pri skupinových lekciách. Avšak primárny rys jogovej terapie spočíva v individuálnom prístupe ku klientovi. Jogová terapia berie človeka ako úplný a jedinečný celok – ako jedinečnú kombináciu fyzického tela, aktuálneho zdravotného problému, individuálnej životnej histórie, dispozícii, osobných cieľov, interpersonálnych a intrapersonálnych vzťahov, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, emočným uvedomením, duševnou vytrvalosťou.

Ak chcete u svojich zamestnancov predísť burnout efektu, znížiť stres, zlepšiť ich celkové vnímanie samých seba, ak im chcete poskytnúť primeraný work-life balnce a obohatiť ich pohybovú aktivitu, je TERAPIA SOUL TALKS pre vás tým ideálnym riešením.

V prípade záujmu, nám cez formulár zašlite kontakt na Vašu firmu a preberieme si spoločne Vaše potreby a predstavy.