Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím klientom a navštevujete moje skupinové či individuálne lekcie, zverujete mi Vaše osobné údaje.  Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, so zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Som Vaša inštruktorka jogy a jogovej terapie Jana Bukvayová, zastupujem našu spoločnosť Synergy Health Care s.r.o., Rozkvet 2004/12-10, 017 01 Považská Bystrica, IČO 50888617, ktorá prevádzkuje stránku www.jogovaterapia.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať: jana.bukvayova@gmail.com

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

  • umožním Vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie tohoto účelu):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje – email a telefónne číslo, potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie spätného e-mailu pre potvrdenie či zrušenie registrácie)

  • marketing - zasielanie noviniek, článkov - Vaše osobné údaje (email, meno) využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od Vašej poslednej registrácie. Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam Vám novinky iba na základe Vášho súhlasu, po dobu 10 rokov, od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete Váš súhlas odvolať zaslaním mailu na adresu jana.bukvayova@gmail.com. S marketingom súvisí aj zverejňovanie fotografií zrealizovaných počas našich stretnutí pri cvičení. Ak si neželáte Vaše fotografie zverejňovať, môžete svoj súhlas kedykoľvek stiahnuť rovnako zaslaním mailu.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu - Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích strán, alebo využiť emailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme sa v konkrétnych prípadoch nedohodli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám (sprostredkovateľom)

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovanie osobných údajov prebieha výhradne na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť akékoľvek z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom emailu: jana.bukvayova@gmail.com

Máte právo na informácie. Toto právo je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami ochrany osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote do 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení a budete považovať Vaše údaje za neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ si myslíte, že spracovávam Vaše nepresné údaje, alebo že Vaše údaje spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania. ( napríklad odhlásením zo zasielania aktuálnych akcií obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenesenie. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup, iba s tým rozdielom, že vám údaje dodám v strojovo čitateľnej podobe v lehote do 30 dní.

 

Právo na výmaz. (byť zabudnutý) Vaším ďalším právom je právo na výmaz (právo byť zabudnutý). Pokiaľ si to budete priať,  vymažem všetky Vaše osobné údaje z môjho systému a aj z ďalších systémov všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad musím uchovávať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak by ste najprv o Vašich podozreniach informovali mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania aktuálnej ponuky a obchodných informácií. Emaily s informáciami alebo produktami Vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom nie ste, posielam Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete odber ukončiť odoslaním mailu na adresu jana.bukvayova@gmail.com so žiadosťou o akú zmenu ide.

Mlčanlivosť. Rada by som Vás uistila, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovných vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

© 2016 by Jogová Terapia - www.jogovaterapia.sk.

Janka Bukvayová, inštruktorka jogovej terapie a power jogy.

Telefón: 0903 668 973
E-mail: jana.bukvayova@gmail.com