O mne

Som fyzioterapeutka, jogová terapeutka a učiteľka jogy. Za svojou jogovou praxou som vycestovala v roku 2015 do New Yorku, kde ako prvá a doteraz jediná zo Slovenska som absolvovala kurz terapeutickej jogy pod vedením jej zakladateľky Cheri Clampett Bolda, ktorý je v USA zaradený do postgraduálneho vzdelávania zdravotníckeho personálu a učiteľov jogy. Svoje vedomosti a prax som ďalej rozvíjala štúdiom fyzioterapie na UCM v Trnave. V súčasnosti sa aktívne venujem najmä práci s individuálnymi klientami a kurzom jogovej terapie so zameraním na zlepšenie funkcie pohybového aparátu a sebapoznaním. ako aj na spojenie s pochopením emocionálneho prežívania klientov. Prednášala som na zdravotníckych seminároch o účinkoch jogy pri jednotlivých ochoreniach. Ako jogová terapeutka spolupracujem s pacientskymi organizáciami. Aktuálne sa zameriavam na individuálnu podporu jednotlivcov, menších skupín i pracovných tímov, kde uplatňujem svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku.

Vyštudovala som pedagogiku odbor matematika-občianska a etická výchova, ktorá mi dala základy  komunikačných zručností. Tie som ďalej rozvíjala v rámci rôznych školení v práci pre farmaceutické firmy. Tu som sa po prvýkrát stretla s dôležitosťou znalosti medicínskych informácií a schopnosťou pracovať s klinickými dátami.  

Svoje vedomosti a zručnosti si pravidelne prehlbujem na odborných kurzoch na Slovensku i v zahraničí.

Certifikáty:

(2019)   DNS – dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, koncept založený na vývojovej kineziológií

(2018)   Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

(2018)   Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

(2018)   Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

(2018)   Diastáza, panva, recti abdominis

(2016)   Kurz jogovej terapie I. a II. stupeň: Therapeutic yoga traning program

(2015)   Reflexná diagnostika a terapia chodidla

(2015)   Joga pre špecifickú skupinu tehotné ženy

(2015)   Joga pre špecifickú skupinu deti

(2015)   Yoga master traning

(2015)   Inštruktor jogy I. kvalifikačný stupeň – špecializácia power joga

Vzdelanie:

Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov Matematika-Občianska a Etická výchova, Mgr.

Fyzioterapia, Bc.

Gymnázium

 

Ostatné certifikáty:

(2017)   Anatomy and myofascial movement s Gary Carterom

(2015)   ECArTE – potvrdenie o účasti na Európskom kongrese o arte terapií