YIN YOGA A JOGOVÁ TERAPIA 17.-19.3.2023

v trvaní 30 hodín, certifikovaný v Yoga Alliance, koná sa v Jogovom štúdiu Jogová izbička v Novom Meste nad Váhom
Už čoskoro