Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Certifikovaný kurz Jin joga a Jogová Terapia – Moduly I., II., III. – 6 trojdňových termínov (Certifikát YACEP)

9 júna - 8 októbra

Termíny:

Modul I.:
9.—11.6. alebo 30.6. – 2.7. (ĎALŠIE TERMÍNY na tento modul budú AŽ V ROKU 2024, už teraz sa viete nezáväzne prihlásiť prostredníctvom e-mailu) 

Modul II.:
21.-23.7. (OBSADENÝ TERMÍN – už len náhradníci) alebo 22.-24.9. (DOSTUPNÉ MIESTA)

Modul III.:
18.-20.8 alebo 6.-8.10. (NA OBA SÚ EŠTE DOSTUPNÉ MIESTA)

Jin joga je pokojné, pomalé cvičenie zamerané na celkové uvoľnenie organizmu – tela aj mysle, tým prospieva k dokonalej harmonizácií tela na všetkých jeho úrovniach. Vychádza z tradície hatha jogy a tradičnej čínskej medicíny. Dôraz je kladený na dlhé pasívne držanie pozícií, tlak na hlboké spojivové tkanivá vedenie k zlepšeniu mobilizácie a posilňuje kĺby, väzy a hlboké fasciové tkanivá.

Jogová terapia vychádza z jin jogy a pridala k nej skúsenosti zo západnej medicíny a fyzioterapie. Princípy a pozície sú podobné ako pri jin joge. Len v pozíciách zotrvávame výrazne dlhšie. K dokonalému uvoľneniu napomáhajú bolstre, vankúše, deky a ďalšie jogové pomôcky.

Samotné lekcie jin jogy a jogovej terapie dopĺňa okolité prostredie ako hudba, teplota v priestore, meditácie, dychové či mindfullness cvičenia, aromaterapia a terapia dotykom.

Ak sa chceš stať ešte lepším inštruktorom jogy, prihlás sa na náš trojmodulový vzdelávací program v rozsahu 90 hodín v Novom Meste nad Váhom v cene 999€.
Získaš tak medzinárodne uznávaný certifikát od medzinárodnej organizácie YOGA ALLIANCE. V cene kurzu sú jednotlivé moduly, jogové karty ( v module 3), drobné občerstvenie.

K termínom prvého modulu bola možnosť žiadať o dotácie z ÚPSVaR. Podľa našich aktuálnych informácií už nie sú ďalšie dotácie schvaľované z dôvodu vyčerpania fondu. Je však možné, uistiť sa na Vašom príslušnom útvare ÚPSVaR.

Školitelia:

Janka Bukvay je fyzioterapeutka, jogová terapeutka, lektorka power jogy a autorka konceptu jogovej terapie SOUL TALKS. Svoju prax zameriava na prepojenie jednotlivých jogových ásan so zdravým pohybom a ich vplyvom na telo (vegetatívny nervový systém) a dušu. Certifikát jogovej terapeutky získala v rámci therapeutic yoga training v New Yorku ako prvá zo Slovenska a tretia z EU.

Marta Vavrová je ajurvédska terapeutka, lektora jin a aštanga jogy. Vo svojej jogovej praxi spája vedomosti z týchto filozofií s mindfullness princípmi. Zároveň pôsobí na akademickej pôde a vyučuje psychológiu. Svoj učiteľský jogový certifikát získala počas pobytu v Indii. Ajurvédu vyštudovala na …..

Obe sú spoluzakladateľkami školy vzdelávajúcej budúcich lektorov jogy – @yogapassion.sk . Spoločne ale i samostatne zorganizovali množstvo jogových pobytov na Slovensku i v zahraničí.

Modul JIN JOGA A TERAPIA I. (rozsah 30 hodín)

Možnosť uchádzať sa o štátne dotácie a preplatenie programu – POZOR žiadosť musí byť podaná 21 dní pred začiatkom kurzu. S vybavením podkladov vám pomôžeme. Dotácia je jednorázová. .

Modul môžeš absolvovať samostatne a moduly II. a  III. si doplniť neskôr.

Témy: filozofia a história jin, pozície jin jogy, história a princípy jogovej terapie, základná anatómia pohybového aparátu, vegetatívny nervový systém, terapia dotykom, práca s pomôckami

Jin joga je pokojné, pomalé cvičenie zamerané na celkové uvoľnenie organizmu – tela aj mysle, čím prospieva k dokonalej harmonizácií tela na všetkých jeho úrovniach. Vychádza z tradície hatha jogy a tradičnej čínskej medicíny. Dôraz je kladený na dlhé pasívne držanie pozícií. Tlak na hlboké spojivové tkanivá vedie k zlepšeniu mobilizácie a posilňuje kĺby, väzy a hlboké fasciové tkanivá.

Jogová terapia vychádza z jin jogy a pridala k nej skúsenosti zo západnej medicíny a fyzioterapie. Princípy a pozície sú podobné ako pri jin joge. K dokonalému uvoľneniu napomáhajú bolstre, vankúše, deky a ďalšie jogové pomôcky.

Samotné lekcie jin jogy a jogovej terapie dopĺňa okolité prostredie ako hudba, teplota v priestore, meditácie, dychové či mindfullness cvičenia, aromaterapia a terapia dotykom.

V rámci modulu 1 ťa čaká:

 • Anatómia špecifická pre jin a jogovú terapiu
  – pohybový systém – svaly, fascie, väzivá a šľachy
  – vegetatívny nervový systém – bojuj alebo uteč
  – dýchací systém
 • História a základné princípy jin jogy
 • 20 pozícií  jin jogy
 • História a základné princípy jogovej terapie
  – Spojenie a rozdiel medzi Jin a Terapiou.
  – Rozdelenie pomôcok, práca s pomôckami.
  – Vytvorenie bezpečného prostredia.
 • Prístup ku klientom.

 

Zažijete:

 • Terapiu dotykom (navádzanie, dopomoc do pozícií, prípravné pozície – práca vo dvojiciach)
 • 4 komplexné lekcie po 90 minút

Každý deň program od 8:30 do 18:00

Modul JIN JOGA A JOGOVÁ TERAPIA II. (rozsah 30 hodín)

Modul II. môžeš absolvovať samostatne a modul III. si doplniť neskôr. Avšak odporúčame absolvovať oba moduly spoločne.

Modul II.: 21.-23.7. alebo 22.-24.9.

Témy: základné pozície jogovej terapie, bezpečné navádzanie do pozícií, práca s klientom, dych a jeho pôsobenie na VNS, dychové techniky na uvoľnenie, mindfulness – princípy, diagnostika a techniky,

Tieto 3 dni sú venované hlbšiemu ponoreniu sa do JOGOVEJ TERAPIE. V prvom kurze sme si prešli základnými pojmami z Jin jogy a Jogovej terapie, základnou anatómiou a mechanizmom pôsobenia najmä Jin Jogy a jej základnými pozíciami. V pokračovaní kurzu sa sústredíme prioritne na Jogovú terapiu. O niečo hlbšie si preberieme princíp fungovania vegetatívneho nervového systému a ako náš súčasný uponáhľaný životný štýl je ním ovplyvnený a ako sa prejavuje na našom tele. Naučíte sa základné rozdelenie restoratívnych pozícií, s ktorými pracujeme v rámci jogovej terapie , bezpečné navádzanie do a z pozícií. Tvorenie zostáv na vybrané témy. A ako bonus zažijete deň naplnený MINDFULNESS technikami na prehĺbenie relaxácie vašich klientov.

V rámci modulu 2 ťa čaká:

 • Anatomická časť
 • vegetatívny nervový systém
  • dýchací (ventilačný) systém
  • jeho ovplyvnenie polohou a pozíciou tela
 • Základné rozdelenie restoratívnych pozícií
 • záklony, predklony, rotácie, neutrálne polohy
  • kedy ktoré využiť a v akej následnosti
  • účinok jednotlivých pozícií podľa polohy tela a ich vplyv na VNS
 • Mindfulness- teória, diagnostika a prax v prepojení na tvoju jogovú prax

Zažijete:

 • 3 mindfulness meditácie a diagnostiku copingových stratégií, dispozícii k stresu a tvojej úrovne mindfulness
 • 4 komplexné lekcie po 90 minút
 • Každý deň program od 8:30 do 18:00

Absolvovaním získate výnimočné informácie pre prax a medzinárodne uznávaný certifikát YACEP od Yoga Alliance.

 

Modul JIN JOGA A TERAPIA III. (30 hodín + jogové karty SOUL TALKS)

PODMIENKOU absolvovania kurzu je ukončenie predchádzajúceho modulu  JIN JOGA A JOGOVÁ TERAPIA II.

Cena trojdňového modulu III. plus jogové karty je 359,- €.

Termíny: 18.-20.8 alebo 6.-8.10.

Témy: Základné ásany jogovej terapie. Osvojíte si techniky bezpečného naprávania v pozíciách tak, aby vaši klienti získali ešte väčší pocit uvoľnenia a bezpečia. Aký je pohľad jogovej terapie na psychosomatiku. Zdravý pohyb v joge vychádzajúci z princípov funkčného pohybu podľa DNS, Mojžišovej techniky a pod.

V rámci tohto modulu sa zoznámime i so základnými princípmi ajurvédy. Vysvetlíme si teóriu 5 elementov, 3 konštitučných typov a ako súvisia s cvičením jogy, prečo sa niekto „vrtí“ na podložke, niekto má rád jin a niekto dynamiku, niekto je stuhnutý a iný naopak hypermobilný. Naučíš sa základné pranayama techniky z pohľadu ajurvédy.

V rámci modulu 3 ťa čaká:

 • 16 základných pozícií jogovej terapie – dostaneš aj spolu s jogovými kartami SOUL TALKS
 • zároveň pochopíte princíp odvodenia si nových pozícií
 • navádzanie a naprávanie v pozíciách
 • naučíte sa praktické funkčné cviky na mobilizáciu kĺbov, spevnenie svalového korzetu – videá aj na doma
 • získate pohľad na tvorbu lekcií podľa jednotlivých
 • povieme si, ako psychosomatika ovplyvňuje jogu a naopak
 • Ajurvéda- teória, diagnostika a  prepojenie na jogovú prax

Zažijete:

 • ajurvédsku diagnostiku
 • 3 komplexné lekcie jogovej terapie a jin jogy po 90 minút
 • pranájama techniky podľa ajurvédy

CENY MODULOV:

Získate výnimočné informácie pre prax a medzinárodne uznávaný certifikát YACEP od Yoga Alliance.

 • Možnosť absolvovať moduly i samostatne.
 • Cena samostatného modulu je 359,- €
 • Cena dvoch modulov je 699,- € pri jednorázovej objednávke
 • Cena všetkých modulov I.-III. je 999,- € pri jednorázovej objednávke.
 • Pre absolvovanie jednotlivých modulov je PODMIENKA absolvovanie predchádzajúcich!

Objednávka Certifikovaných kurzov Jin joga a jogová terapia

  Fakturačné údaje:
  Vyberte si moduly o ktoré máte záujem:

  Vyberte si termín modulu I.:
  9.-11.6.202330.6. - 2.7.2023

  Vyberte si termín modulu II.:
  21.-23.7.202322.9. - 24.9.2023

  Vyberte si termín modulu III.:
  18.-20.8.20236.10. - 8.10.2023

  Vyberte si termín modulu I.:
  9.-11.6.202330.6. - 2.7.2023
  Vyberte si termín modulu II.:
  21.-23.7.202322.9. - 24.9.2023

  Vyberte si termín modulu II.:
  21.-23.7.202322.9. - 24.9.2023
  Vyberte si termín modulu III.:
  18.-20.8.20236.10. - 8.10.2023

  Vyberte si termín modulu I.:
  9.-11.6.202330.6. - 2.7.2023
  Vyberte si termín modulu II.:
  21.-23.7.202322.9. - 24.9.2023
  Vyberte si termín modulu III.:
  18.-20.8.20236.10. - 8.10.2023

  Podrobnosti

  Začiatok:
  9 júna
  Koniec:
  8 októbra
  Udalosť Kategória:

  Organizátor

  Jogová izbička
  Phone
  +421 903 668 973

  Miesto udalosti

  Jogová izbička
  J. Hašku 20
  Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
  + Google Map
  Phone
  +421 903 668 973
  View Miesto udalosti Website